Allerheiligenkapel Diest

 

De oudste vermelding van de Allerheiligenkapel dateert van 1307, wat er met 

het  eerste bouwwerk gebeurde is niet geweten...........

De huidige kapel, die de vierde zou zijn, heeft een bewogen geschiedenis achter de rug.

In 1372 werd er op last van een vroom Diestenaar, op de kluisberg, ten westen van de 

stad een kapel gebouwd toegewijd aan "Gods lieve Heiligen"

Deze kapel kwam in 1450 in bezit van de voetbooggild "De Gesellen van den Rooden Valk"

door toedoen van de bisschop van Luik.Bij deze kapel hielden de gezellen van het gild hun 

jaarlijkse koningsschieting. Het gedeelte van de wip waar de vogels werden geplaatst, werd

vastgemaakt aan de toren van de kapel. De gezellen wilde de kapel moderniseren, maar na

een tijdje vallen de werken stil, de geleverde stenen werden dan gebruikt voor de bouw van

de Sint-Sulpitiuskerk. Tot in 1491 is er geen sprake meer van de kapel maar in dat jaar word

ze opgeknapt. In de 16° eeuw word ze in brand gestoken door de inlandse troebelen en in 1606

terug opgebouwd door het boogschuttergild en in 1615 plechtig ingewijd.

In 1793 werd de kapel als "nationaal(zwart) goed" verkocht en half afgebroken door de koper. Na

de val van Napoleon wordt ze terug opgeknapt en in 1825 werd ze bij KB gesloten, in 1830 word ze 

terug opengesteld voor het publiek. 1854 de kapel moet voorgoed verdwijnen van de Allerheiligenberg

omdat ze de bouw van de vestingswerken belemmerde. Ze werd op militair bevel afgebroken en 

nog datzelfde jaar aan de voet van de  berg heropgebouwd binnen de stadsvesten.

In de kapel bevinden zich ongeveer een 150 tal heiligenbeelden grote en kleine, de oorspronkelijke

beelden werden in het museum voor religieuze kunst ondergebracht.

 

 enkele unieke foto's mogen nemen, met dank hiervoor.

 

De kapel kan na afspraak het hele jaar door bezocht worden

Info: 0498815539  

         felixvm@skynet.be

 

Van 23 december tot 8 januari 2017 van 13u tot 17u

is er de Kerststallententoonstelling in de Allerheiligenkapel